Политика за поверителност


Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Pandelki.bg , поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Използвайки електронния магазин, Клиентът изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от Търговеца. Клиентът също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

При поискване Клиентът има право да получи безплатна информация, относно събраните за него лични данни. Клиентът има право по всяко време да откаже личните му данни да бъдат събирани и обработвани, също да поиска те да бъдат заличени, коригирани или блокирани. Клиентът има право да поиска пълното изтриване на профила си и всички данни свързани с него. За да използва САЙТЪТ, КЛИЕНТА дава съгласието си “Ню вижън презънтс” ЕООД да събира и обработва личните му данни и декларира, че е запознат/а с:

 • целта и средствата на обработка на личните данни;
 • доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
 • правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните от Търговеца данни;

Bridetobe.bg може да се разглежда от клиента свободно, без регистрация. С регистрирането в сайта или извършване на поръчка и попълването на формуляра с лични данни, клиента декларира, че е съгласен всички предоставени от него лични данни да бъдат включени в базата данни на търговеца и дава своето изрично и недвусмислено съгласие, че личните му данни, могат да бъдат съхранени и използвани от търговеца и от неговите партньори по договор за:

 • Маркетинг статистика и дейности, чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на търговеца и на трети лица, с които търговеца има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от клиентите;
 • Създаване на клиентски профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване;
 • Изпращане на търговски или нетърговски съобщения от търговеца;
 • Необходими за вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функционалности и услуги;

За да направите поръчка в САЙТЪТ е необходимо да предоставите следните лични данни, необходими за изпълнението на поръчката Ви: две имена, телефон за връзка, имейл адрес и адрес за доставка (може да бъде посочен и офис на куриера).Предоставянето на тези данни е напълно доброволно и необходимо за извършването на доставката на избраните стоки.

Всеки път, когато клиента достъпи до страница от bridetobe.bg и различните менюта в нея, търговеца получава информация, под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • IP-адрес на клиента;
 • страниците, които клиента е посетил;
 • страницата, която е препратила клиента към нас;
 • дата и продължителност на достъпа;
 • информация за браузъра и операционната система, която клиента ползва;

Търговецът няма да предоставя каквато и да било лична информация на трети лица, освен в следните случаи:

 • Ако това се изисква от нормативен акт – на съответните органи
 • Държавни агенции и други регулатори, които предоставят легитимен документ за правото да изискат информацията или е на лице законова предпоставка
 • Трети лица, които извършват услуги за нас, свързани с маркетинг и плащания, като те са декларирали, че са съгласни с нашите условия да запазят информацията в конфиденциалност и да спазват нужните мерки за нейната висока защита.